Kaalaman At Edukasyon

Pag-uusap sa Edukasyon Sa Dr Manimekalai Mohan Ng Mga Institusyong SSVM

Pakikipag-usap kay Dr. Manimekalai Mohan ng SSVM Institutions sa pagsusulong ng edukasyon sa panahon ng pandemya at ang epekto ng Covid19 sa paparating na pagpasok.